Vel gjennomført slippsetting

Hvaler var på slipp i perioden 24. til 31. august 2020. Vi gjengir her et sammendrag av rapporten fra slippsettingen skrevet av Kåre Davidsen Hjelle. Som man ser av forrige nyhetsartikkel hadde vi en god plan for denne slippsetting. Alle oppdrag som var planlagt ble gjennomført til punkt og prikke.

 - MS Hvaler på slipp.

 - Stian Pedersen fra Sjøfartsdirektoratet i samtale med Kåre Hjelle, Ole Torp, Knut Alnæs og Arne Olsen

 

Nedenfor litt mer utfyllende av hva noe av arbeidet bestod i:

Sjøvannsinntak: Eksisterende sjøvannsinntak består av to stk inntak hvorav den ene går til lensepumpe som er påhengt hovedmotor for tilførsel av væske slik at «motor ikke går tørr». Dette inntaket var i en slik forfatning at det ikke kunne benyttes i fremtiden. Det andre inntaket går til brannpumpen for slokking, også dette var i dårlig forfatning, og det var meget usikkert om noen av inntakene ville blitt godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Valget ble da enkelt, et nytt godkjent inntak måtte monteres under slippsettingen. Hvordan de eksisterende inntakene skulle isoleres/sveises igjen ble avklart med fagavdelingen i Sjøfartsdirektoratet og kommunisert til oss av Stian Pedersen.

I tillegg klarte maskingjengen og gjennomføre test av reverseringskassa for å besiktige vridbarheten på propellvingene. Full forover/full akterover og nullpunkt på denne ble fastsatt etter justeringer.

Vi fikk også god hjelp av Andrè Iversen fra AL elektriske til å fjerne den gamle svingeren til ekkoloddet og montere den nye svingeren/trekke kabel opp til skipperlugaren.

Det var ikke nødvendig å modifisere den gamle kassa til svingeren da den nye svingeren passet inn i eksisterende åpning og røropplegg som passet inn i den snye svingeren. Så dette ble en «enklere» jobb for oss enn antatt.

Dugnadsgjengen fikk selvopplæring i stillasjebygging som lettet arbeidet med høytrykkspyling og maling på styrbord side. På babord side fikk vi låne lift av Fredrikstad Maritime Center på Isegran. Området under vannlinjen ble vasket med kraftvask og spylt rent. Vannlinjen ble platemerket på begge sider.

Tykkelsesmåling av skroget ble foretatt av IKM Inspection. Under dette arbeidet ble tekniker hele tiden assistert av vår dugnadsmedarbeider Tore Haraldsen som noterte resultatet av målingen. Resultatet av tykkelsesmålingen vil bli oversendt Skipskontrollen i Oslo når ferdig.

Regelverket sier at «tykkelsesmåling for stålskrog» skal utføres på skip etter 10 år (nytt skip), og deretter hvert 5. år (godkjente firmaer).

 - Tykkelsesmåling av skroget ble foretatt av IKM Inspection.

Fredag 28. august var arbeidene så godt som ferdig og nedrigging av stillasjer og rydding ombord før Hvaler gikk av slipp, ble gjennomført. Den fredagen ble et par timer kortere enn de andre dagene og det som gjensto var priming av de nye sveisede områder utvendig maskinrom. Der tok Stiftelsens leder Knut Alnæs ansvar og gjorde jobben på lørdag.

Vi sørget for baguetter to dager, en kjele med pølser ble varmet en dag, og fredag ble det pizza. Tirsdag var vanlig dugnadsdag så da hadde vi med matpakke.

Dugnadsgjengen må fremheves spesielt også denne gangen. De stilte opp mannsterke. Ca 20 mann hver dag fra 08:00 og stort sett frem til kl 16:00. Uten denne fantastiske gjengen hadde ikke dette blitt gjennomført på den korte tiden vi hadde til rådighet. Vi hadde satt av søndag, men det slapp vi og Hvaler gled ut i sitt rette element på mandag, nøyaktig en uke etter at den ble dradd opp på slipp.

Honnør også til Kåre Davidsen Hjelle som sto for planleggingen.

Støtt stiftelsens arbeid

Det er flere måter man kan støtte det viktige restaureringssarbeidet av MS "Hvaler" på. Et medlemskap i D/S Hvalers Venner koster kun kr. 350,- pr. år og da får du også tilsendt vårt nyhetsblad 2 ganger pr. år.

Du kan også gi din grasrotandel som støtte til restaureringen eller kjøpe noen av våre fine produkter med "Hvaler" som motiv.

Les mer ->

Våre støttespillere

MS Hvaler er av nasjonal betydning og bredden blant våre støttespillere viser at båten vår er viktig for veldig mange. Våre sponsorer hører hjemme over hele Østlandet, og flere har støttet oss gjennom mange år. MS Hvaler er den eneste passasjerbåten på sjø bygget på 1800-tallet som fortsatt finnes på Østlandet.

Les mer om hvem som er våre sponsorer, og hvordan de bidrar til våre arbeider.

Les mer ->

 

Historien om D/S Hvaler

Historien om D/S Hvaler startet 1892 med nytt dampskipselskap og bestilling av ny dampbåt.

Vi har samlet noen unike bilder og fått skrevet ned den innholdsrike historien til båten som igjen er sjøsatt i Fredrikstad.

I november 2013 kom den på vannet etter omfattende restaurering, og håpet er at den snart skal være operativ igjen.

Les mer ->