MS Hvaler – kronerulling for siste innspurt

MS HVALER, den eneste gjenværende passasjerbåten på Østlandskysten som er bygget på 1800-tallet kommer snart i drift! Hele 150.000 dugnadstimer er det blitt, og så langt er det investert rundt 25 millioner siden arbeidene startet i 1993. Men siste innspurt er krevende!

40 kvinner og menn jobber nå dugnad for å få skuta ferdig til sommersesongen 2021! Vi forbereder for turer i Hvalerskjærgården med opp mot 60 passasjerer.

Bevaringsmyndigheter, medlemmene i Stiftelsen Hvalers venner, sponsorer, fylkeskommune og kommuner har vært sterkt engasjert i mange år. Likevel trenger vi nå støtte fra privatpersoner og næringsliv for å kunne sluttføre arbeidene så snart som mulig. Gaver fra privatpersoner, bedrifter og stiftelser gir oss også grunnlag for å søke Kulturdepartementets «gaveforsterkningsmidler».

Gavene kan da bli «styrket» med et tillegg fra Staten på 25%. Du kan selv få fradrag i skattbar inntekt for gaver du gir mellom kr. 500 og kr. 50.000. Send ditt personnummer på SMS til 957 62 251 (Knut Alnæs) så vil vi melde beløpet til Skatteetaten. Bedrifter kan oppgi sitt org.nr. ved innbetaling.

Vårt ønske nå er bidrag til installasjon av automatisk slukkeanlegg for brann. Sluttspurten for driftsklart slukkeanlegg vil beløpe seg til ca. kr. 100.000.

Vi er også godt i gang med fullføring av de siste el-installasjonene. Sluttspurten for dette vil beløpe seg til rundt 250.000.

Du kan sende ditt bidrag til Stiftelsen DS Hvaler, konto nr. 1000.14.12952, eller VIPPS til 25000 Stiftelsen DS Hvaler. Merk betalingen med «brann» eller «elektro», og ditt person-nr./ org.nr og bedrift.

Og husk: Ingen bidrag er for små! Alle bidrag er verdifulle for vårt arbeid med MS Hvaler!

Denne henvendelsen sender vi med håp om at du vil gi et bidrag, men også med en oppfordring om å sende dette videre til andre som kanskje ønsker å bidra!

Du kan følge oss på Facebook «Stiftelsen D/S Hvaler», der vi vil gi oppdatert info om bidrag som kommer inn. Vi vil ikke sette inn navn på giver uten etter nærmere avtale, men kun totalsum over en periode.

Spørsmål kan rettes til leder av Stiftelsen DS Hvaler, Knut Alnæs, mobil 95762251.

Støtt stiftelsens arbeid

Det er flere måter man kan støtte det viktige restaureringssarbeidet av MS "Hvaler" på. Et medlemskap i D/S Hvalers Venner koster kun kr. 350,- pr. år og da får du også tilsendt vårt nyhetsblad 2 ganger pr. år.

Du kan også gi din grasrotandel som støtte til restaureringen eller kjøpe noen av våre fine produkter med "Hvaler" som motiv.

Les mer ->

Våre støttespillere

MS Hvaler er av nasjonal betydning og bredden blant våre støttespillere viser at båten vår er viktig for veldig mange. Våre sponsorer hører hjemme over hele Østlandet, og flere har støttet oss gjennom mange år. MS Hvaler er den eneste passasjerbåten på sjø bygget på 1800-tallet som fortsatt finnes på Østlandet.

Les mer om hvem som er våre sponsorer, og hvordan de bidrar til våre arbeider.

Les mer ->

 

Historien om D/S Hvaler

Historien om D/S Hvaler startet 1892 med nytt dampskipselskap og bestilling av ny dampbåt.

Vi har samlet noen unike bilder og fått skrevet ned den innholdsrike historien til båten som igjen er sjøsatt i Fredrikstad.

I november 2013 kom den på vannet etter omfattende restaurering, og håpet er at den snart skal være operativ igjen.

Les mer ->